ციფრულ სფეროში წინსვლის გაზომვა ძალიან კარგია, მაგრამ როგორ დაეხმარება ეს ხარვეზების აღმოფხვრას პრაქტიკულ დონეზე აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნებში?

Scroll to Top