კომპეტენციების ზოგადი ჩარჩო – ეს ძალიან აბსტრაქტულად ჟღერს… რას ნიშნავს ეს კონკრეტულად, რას გულისხმობს ინიციატივის EU4Digital დახმარება და რა მნიშვნელობა ექნება მას?

  • თარიღი: 06/04/20
  • გააზიარეთ:

ციფრული კომპეტენციების როლი ყველა დარგსა და სექტორში იზრდება, ხოლო საზღვრები ICT და არა-ICT როლებს შორის თანდათანობით იშლება. პროფესიონალები მცირე და საშუალო საწარმოებსა და მიკრობიზნესში ხშირად ასრულებენ სხვადასხვა სამუშაო ფუნქციებს და/ან სექტორთაშორის (ჰიბრიდულ) სამუშაო ფუნქციებს, მათ შორის ისეთებს, რომლებიც ციფრული კომპეტენციების განსხვავებულ დონეს მოითხოვს. 

კომპეტენციების ჩარჩო ხელს უწყობს კარიერული გზის და სასწავლო მეთოდების, სამუშაო როლების, სასწავლო საჭიროებების და შედეგების განსაზღვრას საერთო საცნობარო ჩარჩოს საშუალებით. ის იქნება მკაფიო სახელმძღვანელო ნებისმიერი მცირე და საშუალო საწარმოსათვის რეგიონში (მისი ზომის ან სამოქმედო სფეროს მიუხედავად) იმის შესახებ, თუ როგორ იპოვნოს, მოამზადოს და დაიქირაოს საჭირო ციფრული უნარების მქონე პერსონალი. გარდა ამისა, კომპეტენციების ჩარჩო აყალიბებს ციფრული უნარების და კომპეტენციების საერთო ენას მისი სამიზნე აუდიტორიისთვის, რთული საინფორმაციო ტექნოლოგიური ტერმინოლოგიის განმარტებით “ბიზნესის ენაზე”.

კომპეტენციების ჩარჩო:

  • ხელს უწყობს მცირე და საშუალო საწარმოების და მიკრობიზნესის თანამშრომელთა ციფრული უნარების განვითარებას;
  • ხელს უწყობს აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნების მცირე და საშუალო საწარმოების და მიკრობიზნესის კონკურენტუნარიანობის, ექსპორტის პოტენციალის და ინოვაციის გაუმჯობესებას;
  • სტიმულს აძლევს მცირე და საშუალო საწარმოების და მიკრობიზნესის მონაწილეობას ციფრული ბაზრის განვითარებაში.

ბარათები

იხილეთ ყველა