რა არის პროგრამის EU4Digital სახელმწიფოთაშორისი ავთენტიკაციის (ელექტრონული იდენტიფიკაციის) საპილოტე პროექტის მოსალოდნელი შედეგი და რა სარგებლობას მოუტანს ის ქვეყნებს?

Scroll to Top