რამდენად უსაფრთხოა 5G ქსელები? და თუკი უსაფრთხოა, შეგვიძლია 5G ქსელების გამოყენება კავშირისთვის აღმოსავლეთ პარტნიორობის რეგიონში?

Scroll to Top