საინფორმაციო და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიური ინოვაციები უდავოდ გადამწყვეტ როლს ასრულებს ციფრულ ეპოქაში: რამდენად შეესაბამება აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნების ინოვაციის ეკოსისტემები ევროკავშირის ინოვაციის ეკოსისტემებს?

Scroll to Top