როგორ უწყობს ხელს პროგრამა EU4Digital მონაცემთა მართვის მყარი ჩარჩოებისა და სტანდარტების დანერგვას აღმოსავლეთ პარტნიორ ქვეყნებში? 

Scroll to Top