როუმინგის შეთანხმება მხოლოდ აღმოსავლეთ პარტნიორობის ხუთ ქვეყანას შორის მოქმედებს? არსებობს ამ შეთანხმების ევროკავშირზე გავრცელების რაიმე შესაძლებლობა?

Scroll to Top