რატომ არის მნიშვნელოვანი ციფრული უნარები და როგორ ხედავთ მათ განვითარებას აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნებში ხუთი წლის განმავლობაში? როგორი იქნება პროგრამის EU4Digital მიერ გაწეული დახმარება?

Scroll to Top