რა არის ციფრული ეკონომიკის და საზოგადოების ინდექსი (DESI) და რატომ არის მისი დანერგვა მნიშვნელოვანი აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნებისთვის?

Scroll to Top