რა სარგებლობა მოაქვს პროგრამის EU4Digital საინფორმაციო და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიური ინოვაციების ქსელურ ღონისძიებებს აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნებისთვის?

Scroll to Top