რას აკეთებენ ტელეკომუნიკაციების მარეგულირებლები? ისინი სამთავრობო უწყებები არიან? რატომ არის მათი დამოუკიდებლობა აუცილებელი?

Scroll to Top