რას გულისხმობს პროგრამის EU4Digital ქსელური აქტივობა? როგორ უწყობს ის ხელს ელ-ვაჭრობას?

Scroll to Top