რას ნიშნავს ქსელური საქმიანობა? როგორ უწყობს ეს ხელს ე-ვაჭრობას?

  • თარიღი: 24/04/20
  • გააზიარეთ:

ქსელური აქტივობა გულისხმობს კავშირების დამყარებას და ინფორმაციის გაზიარებას ე-ვაჭრობაში არსებული ტენდენციების და საქმიანობის შესახებ. პროგრამას EU4Digital აქვს ბევრი აქტივობა და საპილოტე პროექტი ე-ვაჭრობის სფეროში, რომლებიც მოითხოვს თანამშრომლობას ქვეყნებს შორის. ამიტომ ინფორმაციის გაზიარება გადამწყვეტია ცნობიერების ასამაღლებლად ე-ვაჭრობის საკითხებზე, რეფორმების განხორციელების სტიმულირებისთვის და საქმიანობის შესაბამისობაში მოსაყვანად საერთაშორისო მონაწილე მხარეებს შორის. 

საერთაშორისო ქსელური საქმიანობა მოიცავს სასწავლო ვიზიტებს საპილოტე გადაწყვეტებზე დაკვირვების, მათი შესწავლის და განხილვის, ასევე არსებული გადაწყვეტების და საუკეთესო პრაქტიკის შესწავლის მიზნით აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნების ფარგლებს გარეთ, და ღონისძიებებს კონტაქტების გაცვლის და ინფორმაციის გაზიარების მიზნით ე-ვაჭრობაში არსებული ტენდენციების შესახებ. ამ ღონისძიებების სამიზნე აუდიტორიაა პოლიტიკის დასახვაში მონაწილეები, ინვესტორები, ციფრული სერვისების და ზოგადად, სერვისის პროვაიდერები, კვლევის და განვითარების ცენტრები, აკადემიური წრეები, ბანკები, სადაზღვევო კომპანიები, საჯარო ადმინისტრაცია, სააგენტოები და ე-ვაჭრობის სხვა მონაწილე მხარეები. ქსელური საქმიანობის მიერ ახლახან მხარდაჭერილი აქტივობები მოიცავს ციფრული ტრანსპორტის დღეებს, ვიზიტებს ელექტრონულ მონაცემთა სისტემატური გაცვლის (SEED) ობიექტებზე, ვიზიტს ვირტუალური ე-მოწოდების ობიექტზე ევროპაში და სხვა.


ბარათები

იხილეთ ყველა