თქვენ ახსენეთ ინტეგრაცია ევროპულ ქსელებთან: ეს კარგად ჟღერს, მაგრამ რას ნიშნავს ეს რეალურად ინოვაციური ბიზნესისთვის აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნებში?

  • თარიღი: 24/04/20
  • გააზიარეთ:

ევროკავშირმა შექმნა რამდენიმე ონლაინ ქსელი და პლატფორმა საინფორმაციო და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიური ინოვაციების ეკოსისტემის მონაწილეებისთვის, მაგ. სტარტაპები, აქსელერატორები, ვენჩურული კაპიტალისტები და სხვ. ისინი აძლევს საშუალებას ევროკავშირის სხვადასხვა წევრ სახელმწიფოში არსებულ ბიზნესს და ორგანიზაციებს დაუკავშირდნენ ერთმანეთს, გაცვალონ კონტაქტები და იდეები, და მონაწილეობა მიიღონ საერთო ინიციატივებსა და ღონისძიებებში.

ამ ონლაინ ქსელების და პლატფორმების გავრცელება აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნებში საშუალებას მისცემს შესაბამის მონაწილე მხარეებს ამ ექვსი ქვეყნიდან გაერთიანდნენ ევროკავშირის საინფორმაციო და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიური ინოვაციების და სტარტაპის უფრო დიდ ეკოსისტემაში. ბიზნესი და ორგანიზაციები აღმოსავლეთ სამეზობლოს ქვეყნებიდან შეძლებენ უფრო ადგილად იპოვნონ შესაბამისი კოლეგები ევროკავშირში, საინვესტიციო, სერვისების და ბიზნესის პარტნიორები, რაც ხელს შეუწყობს საინფორმაციო და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიური ინოვაციების და სტარტაპის ეკოსისტემების განვითარებას ორივე რეგიონში.


ბარათები

იხილეთ ყველა