სემინარი აღმოსავლეთ პარტნიორობის რეგიონისთვის საბაზისო კომუნიკაციის უნივერსალური სერვისის წესების შესახებ

  • თარიღი: 08/03/21
  • გააზიარეთ:

ვინაიდან დღეს უკვე დამტკიცებულია კავშირის დამყარების უპირატესი მნიშვნელობა დისტანციური სწავლების, სახლიდან მუშაობის, ბიზნესის უწყვეტობის და სოციალური ურთიერთობების შენარჩუნებისთვის, მისი მიღწევის პოტენციურ ინსტრუმენტად გააზრებული უნდა იყოს სერვისის უნივერსალური წესები, რომლებიც ხელს უწყობს ყველა მომხმარებლის უზრუნველყოფას მისაღები ხარისხის და ხელმისაწვდომი ფასის საბაზისო საკომუნიკაციო მომსახურებით.

ევროკავშირის ტექნიკური დახმარების და ინფორმაციის გაცვლის ინსტრუმენტის (ТAIEX) მიერ 4-5 მარტს ორგანიზებულ ორდღიან სემინარზე მონაწილეებს აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნებიდან გააცნეს ევროკავშირის უნივერსალური სერვისის პრინციპები, გათვალისწინებული ელექტრონული კომუნიკაციების ევროპულ კოდექსში (EECC). ამიტომ ღონისძიებაზე უფრო დეტალურად იქნა განხილული მხარდაჭერის სისტემები საბაზისო კავშირის უზრუნველსაყოფად ყველასთვის, და უნივერსალური სერვისის ფიზიკური და ფინანსური ხელმისაწვდომობა.

განვითარებადი ქვეყნების წინაშე წამოჭრილი გამოწვევები უნივერსალურ ხელმისაწვდომობასთან დაკავშირებით, და უნივერსალური სერვისის ფონდის გამოწვევები მონაწილეებს გააცნეს ტელეკომუნიკაციის საერთაშორისო კავშირის (ITU) წარმომადგენლებმა; მათ ხაზგასმით აღნიშნეს, რომ აუცილებელია მონაცემებსა და თანამშრომლობაზე დამყარებული რეგულაცია ციფრული ეპოქის ახალი გამოწვევების დასაძლევად და შესაბამისი საკანონმდებლო რეგულაციების ჩარჩოს დასანერგად, რომელსაც აქვს ცვალებად და განვითარებად პრიორიტეტებზე სწრაფი რეაგირების უნარი.

ევროპის ელექტრონული კომუნიკაციების მარეგულირებელთა სააგენტოს (BEREC) და ევროკავშირის წევრი სახელმწიფოების ექსპერტებმა წარმოადგინეს შერჩეული მაგალითები ევროკავშირის პრაქტიკიდან; ექსპერტებს აღმოსავლეთ პარტნიორობის რეგიონიდან შეუძლიათ ამ მაგალითების უფრო ღრმად გაანალიზება და დანერგვა თითოეული ქვეყნის სპეციფიკის და საჭიროებების გათვალისწინებით.

აღმოსავლეთ პარტნიორობის რეგიონის სამეცნიერო და საგანმანათლებლო წრეების დაკავშირების წარმატებული შედეგების გაანალიზების გზით, 4Digital პროექტმა EaPConnect გააშუქა განსახილველი ღონისძიებები პრაქტიკაში წამოჭრილი პრობლემების საფუძველზე.

BEREC Report on Member States’ best practices to support the defining of adequate broadband Internet Access Service

EaPConnect project video presentation Website recommended In ITU presentation

ახალი ამბები

იხილეთ ყველა