პროგრამის EaPConnect ე-ჯანმრთელობის „საბაზისო“ შეხვედრა

  • თარიღი: 27/01/21 – 27/01/21
  • გააზიარეთ:

ჯერ კიდევ COVID-19-მდე, ონლაინ საქმიანობაზე გადასვლა ხდებოდა საზოგადოების ფართო სექტორებში, მათ შორის ჯანმრთელობის და მედიცინის სფეროებში. რამდენიმე ეროვნული სამეცნიერო და საგანმანათლებლო ქსელი (NREN) მხარს უჭერდა ე-ჯანმრთელობის პროექტებს ან საკუთარ მომხმარებლებს სთავაზობდა ე-ჯანმრთელობასთან დაკავშირებულ სერვისებს. იმის გამოსაკვლევად, თუ ე-ჯანმრთელობის რომელი საკითხები შეიძლება იყოს შესაბამისი და წარმოადგენდეს საერთო ინტერესს ეროვნული სამეცნიერო და საგანმამათლებლო ქსელებისთვის, ევროკავშირის მიერ დაფინანსებული პროგრამის EU4Digital პროექტები EaPConnect და GÉANT (მონაცემთა პანევროპული ქსელი კვლევისა და განათლებისთვის) აწყობენ ონლაინ სემინარს, რომელიც ჩატარდება 2021 წლის 27 იანვარს, 10.00-15.00 ცენტრალური ევროპის დროით (CET). რეგისტრაცია მიმდინარეობს.

„საბაზისო“ შეხვედრა შესაძლებლობას მისცემს მონაწილეებს მიიღონ ინფორმაცია ეროვნული სამეცნიერო და საგანმანათლებლო ქსელებისგან (NREN) მათი გამოცდილების და დაგეგმილი ან პოტენციური ძალისხმევის შესახებ
ე-ჯანმრთელობის სფეროში.

შეხვედრაზე შეფასდება სამი ძირითადი პუნქტი:

  • ე-ჯანმრთელობისთვის შესაბამისი რომელი საკითხებია ასევე შესაბამისი ეროვნული სამეცნიერო და საგანმანათლებლო ქსელებისთვის (NREN) (უპირველეს ყოვლისა ქსელის,  კიბერუსაფრთხოების, და ნდობის და იდენტიფიკაციის სფეროებში).
  • რომელი საკითხებია უკვე საკმარისად მოცული?
  • არსებობს ხარვეზები, რომლებიც შესაძლოა იმსახურებდეს შემდგომ გამოკვლევას? 

კითხვარის შედეგების და მონაწილეთა ინტერესების საფუზველზე, შეხვედრაზე განიხილავენ, თუ რომელი მომდევნო საფეხურები შეიძლება იყოს გამოყენებული. სესია უნდა ჩატარდეს ინტერაქტიულ ფორმატში და მასზე დასასწრებად მიწვეულია ყველა დაინტერესებული ეროვნული სამეცნიერო და საგანმანათლებლო ქსელი (NREN).

ე-ჯანმრთელობის საბაზისო შეხვედრა სამ სესიას მოიცავს:

  1. საერთო პოზიციის ჩამოყალიბება: მომზადება
  2. საერთო გამოწვევები ე-ჯანმრთელობაში – სპეციალისტების შეხვედრა
  3. საუკეთესო პრაქტიკის ურთიერთგაზიარება და სამომავლო გეგმები

Find out more

2021 წლის 27 იანვარს პროგრამის EU4Digital პროექტი EaPConnect აწყობს ონლაინ სემინარს ე-ჯანმრთელობის იმ საკითხების განსახილველად, რომლებიც შესაძლოა იყოს შესაბამისი და წარმოადგენდეს საერთი ინტერესს ეროვნული სამეცნიერო და საგანმანათლებლო ქსელებისთვის (NREN).

მოვლენები

იხილეთ ყველა