ევროპის განათლების ფონდი (ETF) აშუქებს ციფრული ინვესტიციების მნიშვნელობას COVID-19-ის პასუხის კონტექსტში

  • თარიღი: 17/06/20
  • გააზიარეთ:

ევროპის განათლების ფონდის (ETF) თავმჯდომარემ გააშუქა ციფრული განათლების მნიშვნელობა COVID-19-ის პანდემიასთან ბრძოლის კონტექსტში, და წარმოადგინა ევროპის განათლების ფონდის (ETF) ანგარიშის შედეგები ციფრული დისტანციური სწავლების შესახებ ევროკავშირის სამეზობლოში EIT Digital ვებინარზე, რომელიც 11 ივნისს ჩატარდა.

გარდა ამისა, ვებინარს მიმართა ევროკომისარმა დასაქმების და სოციალური უფლებების საკითხებში ნიკოლას შმიტმა, რომელმაც გააშუქა ევროკავშირის როლი ახალი უნარების ათვისების უზრუნველყოფაში ციფრული ტრანსფორმაციის პასუხად, გააშუქა პროფესიული განათლების და ტრენინგის უმნიშვნელოვანესი როლი და ყურადღება, რომელიც აუცილებლად უნდა მიექცეს გენდერულ თანასწორობას და ეკოლოგიურ უნარებს.

ამ მაღალი დონის ღონისძიებამ მსოფლიოს მრავალი ქვეყნის მთავრობის, მრეწველობის და განათლების გამოჩენილი ფიგურები შეკრიბა.

ევროპის განათლების ფონდის (ETF) დირექტორმა ჩეზარე ონესტინიმ აღწერა უნარების ძირითადი განახლება COVID-19-ის პანდემიის პასუხად, რომლის განმავლობაში ქვეყნების წარმატება მათ მიერ წარსულში ციფრულ უნარებში განხორციელებულმა ინვესტიციებმა განსაზღვრა. მან წარმოადგინა ევროპის განათლების ფონდის მიერ ახლახან გამოქვეყნებული კარტირების ანგარიშის შედეგები დისტანციური სწავლების შესახებ ევროპის განათლების ფონდის პარტნიორ ქვეყნებში (აღმოსავლეთ პარტნიორობის ექვსი ქვეყნის ჩათვლით). 

“პასუხის კოორდინირების და სხვადასხვა მონაწილე მხარეებთან ურთიერთობის უნარი წარმატების უმნიშვნელოვანესი განმსაზღვრელი იყო”, აღნიშნა ონესტინიმ. ბევრმა ქვეყანამ შეძლო სწრაფად რეაგირება და სახელმწიფო-კერძო პარტნიორობების მობილიზაცია პლატფორმების შესაქმნელად და ახალი იდეების გამოსაცდელად.

“იქ სადაც პანდემიამდე ციფრულ მეთოდებში ინვესტირების მაჩვენებელი უფრო დაბალი იყო, უფრო რთული აღმოჩნდა ვირტუალურ განათლებაზე იძულებით გადასვლასთან ადაპტაცია”, დასძინა მან.  

ზოგადად, ონლაინ გაკვეთილებზე სწრაფი გადასვლით მასწავლებლებმა ყოველგვარ მოლოდინს გადააჭარბეს. მიუხედავად ამისა, პანდემიამ წამოჭრა უფრო დიდი აუცილებლობა ინკლუზიის და ინფორმაციული წვდომის და გავრცელების სირთულეების დასაძლევად, რასაც შეიძლება სასწავლო პროცესში მშობლების და ოჯახების ჩართვა დაეხმაროს. COVID-19-ის პასუხად განვითარებულ სიჩქარეს შეკავება სჭირდება, რადგან მას ახალი სტრუქტურირებული პასუხები უნდა დაეფუძნოს. 

პრესრელიზი

ახალი ამბები

იხილეთ ყველა