დამოუკიდებელ მარგულირებელთა და ფართოზოლოვანი ქსელის ექსპერტთა სამუშაო ჯგუფის შეხვედრა აღმოსავლეთ პარტნიორობის რეგიონის დაინტერესებულ მხარეებთან

  • თარიღი: 21/04/21 – 21/04/21
  • გააზიარეთ:

21 აპრილს გაიმართება აღმოსავლეთ პარტნიორობის დაინტერესებულ მხარეთა შეხვედრა იმ სამუშაოში მიღწეული პროგრესი და შედეგების წარსადგენად, რომელიც ჩატარდა აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნებში ეროვნული მარეგულირებელი ორგანოების (NRA) ჩამოყალიბების ამოცანების, და ციფრული გარემოს ჰარმონიზაციის, მაგ. ფართოზოლოვანი ქსელის ინფრასტრუქტურის თაობაზე.

შეხვედრაზე განიხილავენ ისეთ საკითხებს როგორიცაა ინსტიტუციური დამოუკიდებლობა, ხელისუფლება და ეროვნული მარეგულირებელი ორგანოების კონკრეტული პასუხისმგებლობები, ასევე ფართოზოლოვან ქსელთან დაკავშირებული საქმის ვითარების მონიტორინგის და შეფასების მექანიზმები; ეს საკითხები ხელს შეუწყობს მდგრადი და პერსპექტიული ინფრასტრუქტურის განვითარებას, ინვესტიციებს და კონკურენციას აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნების ეროვნულ ბაზრებზე.

მონაწილეებს წარუდგენენ პროგრამის EU4Digital მიერ აღმოსავლეთ პარტნიორობის ელექტრონული კომუნიკაციების მარეგულირებლების ქსელთან (EaPeReg) მჭიდრო პარტნიორობით განხორციელებულ სამუშაოს და ზემოაღნიშნული ამოცანების მომდევნო ნაბიჯებს.

ღონისძიება ორგანიზებულია აღმოსავლეთ პარტნიორობის ელექტრონული კომუნიკაციების მარეგულირებელთა ქსელის დამოუკიდებელ მარეგულირებელთა და ფართოზოლოვანი ქსელის ექსპერტთა სამუშაო ჯგუფის (IRB EWG) მიერ ევროკომისიის მხარდაჭერით.

Registration link

მოვლენები

იხილეთ ყველა