ინოვაციური პრაქტიკა ე-ჯანმრთელობაში – ინიციატივა EU4Digital განიხილავს საუკეთესო პრაქტიკას და პრიორიტეტებს აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნებში

  • თარიღი: 26/05/20
  • გააზიარეთ:

საქმიანობის ფარგლებში, რომლის მიზანია აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნების ევროკავშირის შესაბამის პროექტებში, პროგრამებსა და ინიციატივებში ჩართვის ხელშეწყობა, პროგრამის EU4Digital ე-ჯანმრთელობის გუნდმა ჩაატარა აქტიური და ჯანმრთელი დაბერების ევროპული ინოვაციების პარტნიორობის (EIP on AHA) ბაზაში არსებული საუკეთესო პრაქტიკის ანალიზი, და შეაფასა აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნების მონაწილე მხარეების ინტერესი კონკრეტულ სფეროებში.

ინოვაციური პრაქტიკის მხარდაჭერის გარდა, აქტიური და ჯანმრთელი დაბერების ევროპული ინოვაციების პარტნიორობა (EIP on AHA) წარმოადგენს ასევე პლატფორმას, რომელიც მოიცავს მრავალ მოთამაშეს აქტიური და ჯანმრთელი დაბერების პრობლემის გადასაჭრელად, მათ შორის ორგანიზაციებს, წარმოებას, საინვესტიციო წრეებს, ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის ორგანიზაციებს, აკადემიურ წრეებს, ეროვნულ და რეგიონულ სახელმწიფო უწყებებს.

აქტიური და ჯანმრთელი დაბერების ევროპული ინოვაციების პარტნიორობის კოორდინაციას და მართვას ახორციელებს ორგანიზაცია Funka, რომელიც ხელს უწყობს ინფორმაციის და საუკეთესო პრაქტიკის გავრცელებას აქტიური და ჯანმრთელი დაბერების ევროპული ინოვაციების პარტნიორობის ინსტრუმენტების საშუალებით, და ასევე არის პროგრამის ავტორი ჯანმრთელობის და მზრუნველობის ციფრული ტრანსფორმაციის პროგრამა ხანდაზმული საზოგადოებისთვის (Blueprint on Digital Transformation of Health and Care for the Ageing Society).

აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნების შემდგომი მონაწილეობა ამ პროგრამაში ორმხრივ სასარგებლო იქნება პარტნიორი ქვეყნებისა და ევროკავშირისთვის, ასევე ქსელის სხვა წევრებისთვის, რადგან ჩამოყალიბებული კარგი პრაქტიკის გაზიარება ხელს უწყობს აღიარებული ინოვაციური გადაწყვეტების დანერგვას ყველა რეგიონში. მოქალაქეებისა და პაციენტებისთვის ეს ნიშნავს, რომ ჯანმრთელობის გადაწყვეტები მათ ყოველდღიურ ცხოვრებაში შეიძლება დაინერგოს უფრო სწრაფად და უკვე დადასტურებული გავლენით – მაგ. ექიმის დისტანციური კონსულტაციები და ჯანმრთელობის არსში წვდომა ჯანმრთელობის მონაცემთა ანალიზიდან.

ინიციატივის EU4Digital ე-ჯანმრთელობის გუნდმა მის მიერ ჩატარებული ანალიზის ფარგლებში განიხილა 70-ზე მეტი პრაქტიკა და დაახარისხა ისინი ოთხ პრიორიტეტულ სფეროდ, რომლებიც უკავშირდება Blueprint 2018-ის პრიორიტეტებს. ეს ოთხი პრიორიტეტული სფეროა ციფრული ანალიტიკა, პროაქტიური პრევენცია, ციფრული გადაწყვეტები დაკავშირებული ჯანმრთელობისთვის და ინტეგრირებული მზრუნველობის ციფრული მხარდაჭერა.

  • ციფრული ანალიტიკა ორიენტირებულია მოსახლეობის ჯანმრთელობის მენეჯმენტზე და რისკის პროგნოზირებაზე, ჯანმრთელობის მონაცემთა ხარისხის და სანდოობის გაუმჯობესებაზე და პაციენტების მიერ საკუთარი მონაცემების გაზიარებაზე გაცემული თანხმობის მენეჯმენტზე.
  • პროაქტიური პრევენცია წარმოადგენს პაციენტზე ორიენტირებულ მზრუნველობას, საუკეთესო პრაქტიკას და მეთოდებს; გარდა ამისა მისი საშუალებით ხდება მოქალაქეების და არაკომერციული ორგანიზაციების მონაწილეობის სტიმულირება ჯანმრთელობასა და ციფრულ წიგნიერებაში არსებული ხარვეზების გამოსწორებაში.
  • დაკავშირებული ჯანმრთელობის ციფრული გადაწყვეტების კარგი მაგალითია ტელემედიცინის მეთოდები, რომლებიც საშუალებას აძლევს პაციენტებს დისტანციურად გაიარონ კონსულტაცია ექიმთან.
  • ინტეგრირებული მზრუნველობის ციფრული მხარდაჭერა წარმოადგენს საშუალებებს პაციენტისთვის, საშუალებებს ჯანდაცვის პროფესიონალისთვის და მათ შორის გაზიარებულ მონაცემებს.

სამუშაოს შემდეგი ნაწილი იყო იმის განსაზღვრა, თუ რომელი პრიორიტეტებია უფრო მნიშვნელოვანი აღმოსავლეთ პარტნიორობის რეგიონისთვის ძლიერი რეგიონული, თემატური ქსელური საიტების ჩამოყალიბების მხარდაჭერის მიზნით აქტიური და ჯანმრთელი დაბერების ევროპული ინოვაციების პარტნიორობის (EIP on AHA) ფარგლებში.

განსაზღვრული პრიორიტეტების წესი შემდეგ გავრცელდა კარგი პრაქტიკის სიაზე და შემუშავდა სამუშაო რეკომენდაციების პირველი ჯგუფი აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნებისთვის. აქტიური და ჯანმრთელი დაბერების საგარეო ინვესტირების გეგმის პროგრამის ერთ-ერთი აქტივობაა “თვინინგის” სქემა. “თვინინგის” სქემა არის პროგრამა, რომელიც იძლევა ერთი საცნობარო საიტის კარგი პრაქტიკის ადაპტაციის საშუალებას მეორეში. ამრიგად, აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნებისთვის შერჩეული საუკეთესო პრაქტიკის რეკომენდაციების მიწოდების მიზანი ინოვაციის და განვითარების ინტერესების და ამოცანების შესაბამისად, არის ქვეყნის მონაწილეობის მხარდაჭერა ამ პროგრამაში.

აღმოსავლეთ პარტნიორობის რეგიონისთვის საუკეთესო ინოვაციური პრაქტიკის განსაზღვრა ხელს შეუწყობს ცოდნის გაზიარებას ე-ჯანმრთელობის და გადაწყვეტების შესახებ, რომლებიც ძირითადად გამიზნულია ხანდაზმული ადამიანების ჯანმრთელი სიცოცხლის წლების გახანგრძლივებაზე და ამისათვის თანამედროვე ტექნოლოგიების გამოყენებაზე.

გაიგეთ მეტი

ჯანმრთელობის და მზრუნველობის ციფრული ტრანსფორმაციის პროგრამა ხანდაზმული საზოგადოებისთვის: https://ec.europa.eu/eip/ageing/blueprint_en

აქტიური და ჯანმრთელი დაბერების ევროპული ინოვაციების პარტნიორობა: https://ec.europa.eu/eip/ageing/home_en

აქტიური და ჯანმრთელი დაბერების ევროპული ინოვაციების პარტნიორობის ბაზა: https://ec.europa.eu/eip/ageing/repository_en Funka: https://www.funka.com/en/

ახალი ამბები

იხილეთ ყველა