პროგრამის EU4Digital ტექნიკური მემორანდუმი აღწერს ე-ხელმოწერის საპილოტე აქტივობებს, ოპერაციული თავსებადობის სხვადასხვა დონეებს და ე-ხელმოწერის ზოგად ფორმატს. ტექნიკური მემორანდუმის გარდა, მონაწილე ქვეყნებმა (საქართველო, სომხეთი, უკრაინა და ევროკავშირის წევრი სახელმწიფო ესტონეთი) წარმოადგინეს მოკლე პროფილები საპილოტე სერვისების მიწოდების შესახებ.