27-29 ოქტომბერს პროგრამამ EU4Digital ჩაატარა ფართომასშტაბიანი ღონისძიება ციფრული უნარების თემაზე. „ციფრული უნარების ფორუმის“ მიზანი იყო აღმოსავლეთ პარტნიორობის ექვსი ქვეყნის წარმომადგენლების შეხვედრა შემდეგი მნიშვნელოვანი ინფორმაციის მიწოდების მიზნით: საუკეთესო პრაქტიკა ციფრული უნარების სფეროში, კადრების კვალიფიკაციის ამაღლება და გადამზადება, და ციფრული უნარების და დასაქმების ეროვნული კოალიციების მართვა. ქვემოთ შეგიძლიათ იხილოთ ფორუმზე გაკეთებული პრეზენტაციები: დღე 1 მალტის ე-უნარების ფონდის …

ციფრული უნარების ფორუმის მასალები Read More »

მასალები რამდენიმე შეხვედრისთვის, რომლებიც EU4Digital ე-ჯანმრთელობის თემატური სფეროს ფარგლებში ჩაატარეს პროგრამის EU4Digital ექსპერტებმა ე-ჯანმრთელობის ოპერაციული თავსებადობის და ჰარმონიზაციის საკითხებზე აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნებში. ეს არის შემდეგი შეხვედრები: პროგრამის EU4Digital ვიდეო-კონფერენცია – ვირტუალური დისკუსია ე-ჯანმრთელობის ჰარმონიზაციის და ოპერაციული თავსებადობის საერთო სახელმძღვანელო რეკომენდაციების ძირითად თემებზე (2021 წლის 11 თებერვალი) COVID-19 პასუხი – ვირტუალური ღონისძიება, რომლის მიზანი იყო ციფრული …

ე-ჯანმრთელობის ოპერაციული თავსებადობა და ჰარმონიზაცია აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნებში: პროგრამის EU4Digital ე-ჯანმრთელობის შეხვედრების მასალები Read More »

ეს არის დამხმარე მასალების ნაკრები, რომლებიც განხილული იქნა 2020 წლის 9-10 ივნისს ჩატარებულ ღონისძიებაზე EU4Digital: ე-ვაჭრობის ქსელი, მე-8 ონლაინ სემინარი. COVID-19 პანდემიის გამო ის ვიდეოკონფერენციის სახით ჩატარდა. ამ სემინარის მთავარი ამოცანები იყო ქსელის სამუშაო ჯგუფებთან შემდეგი საკითხების წარდგენა და განხილვა: ზოგადი სიახლეები ე-ვაჭრობაში სიახლეები კანონმდებლობაში სიახლეები ევროკავშირის პერსპექტივაში ციფრული ლოგისტიკის საკითხებზე და რეკომენდაციები ამ სფეროში …

დამხმარე მასალები პროგრამისთვის EU4Digital: ე-ვაჭრობის ქსელი, მე-8 ონლაინ სემინარი Read More »

პროგრამის EU4Digital მიერ შემუშავებული სახელმძღვანელო რეკომენდაციების კომპლექტი ციფრული უნარების ეროვნული კოალიციებისთვის, რომელიც აჯამებს ეროვნული კოალიციების დაარსების და მართვის ძირითად საქმიანობას და პრინციპებს. ეს სახელმძღვანელო რეკომენდაციები მოიცავს ეროვნული კოალიციის დაარსების და მართვის ძირითად ეტაპებს, მათ შორის: ეროვნული კოალიციის პოტენციური წევრების განსაზღვრა; ეროვნული კოალიციის მიზნების განსაზღვრა; სამოქმედო გეგმის შემუშავება; ეროვნული კოალიციის მართვა; ეროვნული კოალიციის პოპულარიზაცია. ეს სახელმძღვანელო …

ე-უნარები: სახელმძღვანელო რეკომენდაციები ციფრული უნარების ეროვნული კოალიციებისთვის Read More »

2019 წლის 13 ნოემბერს მალაგაში გამართული ბლოკჩეინის საერთაშორისო კონგრესის პანელურ დისკუსიაზე ინიციატივამ EU4Digital გააკეთა პრეზენტაცია აღმოსავლეთ პარტნიორობის რეგიონის თემაზე. პრეზენტაციის „ციფრული ინოვაციები, ბლოკჩეინი და სქეილაპები განვითარებად ბაზრებზე“ საშუალებით ინიციატივამ EU4Digital კონვერგენციის კონგრესის მონაწილეებს მიაწოდა ინფორმაცია რეგიონის შესახებ.

ციფრული ეკონომიკის და საზოგადოების ინდექსის (DESI) 2018 წლის პრეზენტაცია – ეს არის კომპლექსური ინდექსი, რომელიც აჯამებს შესაბამის ინდიკატორებს ევროპის ციფრული საქმიანობის და შესახებ და განიხილავს პროგრესს ევროკავშირის წევრი სახელმწიფოების ციფრული კონკურენტუნარიანობის საკითხში.

A presentation outlining the state of play of the EU4Digital Initiative, presented at the first Steering Committee of the EU4Digital Facility. As well as an overview of the broader initiative, the presentation outlines the six thematic activities under the EU4Digital Facility, the results, challenges and plans ahead.

Scroll to Top