ციფრულ ტექნოლოგიებზე გადასვლით შესაძლებელია სამედიცინო მომსახურების ეფექტიანობის, სიზუსტის და ხელმისაწვდომობის გაუმჯობესება. აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნების დასახმარებლად მათი ელ-ჯანმრთელობის სერვისების ურთიერთდაკავშირებაში ამ ქვეყნების საზღვრებს გარეთ, პროგრამა EU4Digital ხელს უწყობს ციფრული ჯანდაცვის ჰარმონიზაციას რეგიონში. ამ მოკლე ვიდეორგოლში განმარტებულია, თუ როგორ უწყობს ხელს ამ მიზნებს პროგრამის EU4Digital ელ-ჯანმრთელობის სფეროს აქტივობები. ვიდეორგოლის ხანგრძლიობა: 59 წამი ენა: ინგლისური

ნებისმიერი ბიზნესი წარმატებულ ინოვაციის ეკოსისტემაზეა დამოკიდებული. აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნები ეყრდნობიან პროგრამას EU4Digital, რათა დაეხმარონ საკუთარი ეკოსისტემის წახალისებას სტარტაპებისა და ინვესტორებისთვის. ამ მოკლე ვიდეორგოლში განმარტებულია, თუ რა წვლილი შეაქვს საინფორმაციო და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიური ინოვაციების თემატური სფეროს სხვადასხვა აქტივობას ამ მხარდაჭერაში. ვიდეორგოლის ხანგრძლიობა: 50 წამი ენა: ინგლისური

ციფრულ ეპოქაში ელექტრონული იდენტიფიკაციის (eID) და სანდოობის სერვისები უნდა გავრცელდეს როგორც ქვეყნის საზღვრებში, ისე ეროვნულ საზღვრებს გარეთ. პროგრამა EU4Digital მხარს უჭერს აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნების მიზანს, რომელიც სახელმწიფოთა შორის ციფრულ სერვისებზე წვდომის უნიფიკაციას გულისხმობს. ამ მოკლე ვიდეორგოლში განმარტებულია, თუ როგორ ახორციელებს ამ მხარდაჭერას პროგრამის EU4Digital ელ-სანდოობის თემატური სფერო. ვიდეორგოლის ხანგრძლიობა: 61 წამი ენა: ინგლისური

როგორ შეუძლიათ აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნებს წაახალისონ ბიზნესი ევროკავშირის ქვეყნებთან და ამავე დროს გახადონ ის უფრო მარტივი და უფრო უსაფრთხო? ამ მიზნის მიღწევას ეხმარება პროგრამის EU4Digital საქმიანობა ელ-კომერციის ეკოსისტემის, კანონმდებლობის, სტანდარტების და სამუშაო პრაქტიკის ჰარმონიზაციის მიმართულებით. ამ მოკლე ვიდეორგოლში განმარტებულია, თუ როგორ ეხმარება პროგრამის EU4Digital ელ-ვაჭრობის თემატური სფეროს საქმიანობა კონკურენტუნარიანობის და ციფრულ ეკონომიკის გაუმჯობესებას. ვიდეორგოლის ხანგრძლიობა: …

ეს არის ელ-ვაჭრობა Read More »

მდგრადი ეკონომიკური განვითარების მიზნით აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნებს ხელმისაწვდომი დაკავშირებადობა სჭირდებათ. პროგრამის EU4Digital ტელეკომის წესების თემატური სფერო ხელს უწყობს ამ მიზანს რიგი აქტივობებით, რომელთა დახმარებით საბოლოოდ უფრო იაფი, უფრო სწრაფი და დაცული ციფრული კავშირი ხელმისაწვდომი ხდება ადამიანების მუდმივად მზარდი რაოდენობისთვის. ეს მოკლე ვიდეორგოლი განმარტავს, თუ როგორ ხდება ეს. ვიდეორგოლის ხანგრძლიობა: 49 წამი ენა: ინგლისური

ჩვენ ვიცით, რომ ციფრული უნარების განვითარება სტიმულს აძლევს საზოგადოებების ციფრულ ტრანსფორმაციას. აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნების დასახმარებლად ხელმისაწვდომი სასწავლო შესაძლებლობების შექმნაში ნებისმიერი ასაკის და შემოსავლის მქონე მოქალაქეებისთვის, პროგრამის EU4Digital ელ-უნარების თემატური სფერო მხარდაჭერის სხვადასხვა ღონისძიებას ახორციელებს. ეს მოკლე ვიდეორგოლი განმარტავს, თუ როგორ ხდება ეს. ვიდეორგოლის ხანგრძლიობა: 50 წამი ენა: ინგლისური

ევროკავშირში ქალები ძალზე მნიშვნელოვან როლს ასრულებენ საინფორმაციო და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიებში – ისინინერგავენ ტექნოლოგიურ ინოვაციებს, რითაც სარგებელს იღებს მთელი საზოგადოება. გაიგეთ, თუ როგორ ეხმარება პროგრამა #EU4Digital ევროკავშირის აღმოსავლეთ პარტნიორებს ისეთი გარემოს შექმნაში, რომელშიც კრეატიულობა ტექნოლოგიურ სფეროში სწრაფად განვითარდება: https://bit.ly/2FCOTeQ. გენდერული თანასწორობა წარმოადგენს ევროკავშირის და აღმოსავლეთ პარტნიორობის თანამშრომლობის საფუძველს. ევროკავშირი წინა პლანზე სწევს გენდერული თანასწორობის მხარდაჭერას თანამშრომლობის …

ჩვენ მეტი ნოვატორი ქალი გვჭირდება Read More »

Scroll to Top