ევროკავშირში ქალები ძალზე მნიშვნელოვან როლს ასრულებენ საინფორმაციო და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიებში – ისინინერგავენ ტექნოლოგიურ ინოვაციებს, რითაც სარგებელს იღებს მთელი საზოგადოება. გაიგეთ, თუ როგორ ეხმარება პროგრამა #EU4Digital ევროკავშირის აღმოსავლეთ პარტნიორებს ისეთი გარემოს შექმნაში, რომელშიც კრეატიულობა ტექნოლოგიურ სფეროში სწრაფად განვითარდება: https://bit.ly/2FCOTeQ. გენდერული თანასწორობა წარმოადგენს ევროკავშირის და აღმოსავლეთ პარტნიორობის თანამშრომლობის საფუძველს. ევროკავშირი წინა პლანზე სწევს გენდერული თანასწორობის მხარდაჭერას თანამშრომლობის …

ჩვენ მეტი ნოვატორი ქალი გვჭირდება Read More »