2010 წლის კომუნიკაცია ევროკომისიისგან ევროპარლამენტის, საბჭოს, ევროპის ეკონომიკური და სოციალური კომიტეტის და რეგიონების კომიტეტისადმი, რომელშიც დასახულია ციფრული დღის წესრიგი ევროპისთვის, რომლის მიზანია მდგრადი ეკონომიკური და სოციალური სარგებლის მოტანა ერთიანი ციფრული ბაზრიდან, სწრაფი და ულტრასწრაფი ინტერნეტის და ოპერაციულად თავსებადი აპლიკაციების საფუძველზე.


ბიბლიოთეკა

იხილეთ ყველა