მეთოდოლოგიური მითითება ციფრული ეკონომიკის და საზოგადოების ინდექსის (DESI) შესახებ, რომელიც ზომავს ევროკავშირის ქვეყნების პროგრესს ციფრული ეკონომიკის და საზოგადოების მიმართულებით, შესაბამისი ინდიკატორების საშუალებით ევროპის არსებული ციფრული პოლიტიკური საკითხების კომპლექსის თაობაზე.


ბიბლიოთეკა

იხილეთ ყველა