ინფოგრაფიკა, რომელზეც წარმოდგენილია ევროკავშირის ციფრული ეკონომიკის და საზოგადოების 2018 წლის ინდექსის შედეგები. ციფრული ეკონომიკის და საზოგადოების ინდექსი (DESI) არის კომპლექსური ინდექსი, რომელსაც ყოველწლიურად აქვეყნებს ევროკომისია 2014 წლის შემდეგ, და რომელიც აფასებს ევროკავშირის ქვეყნების პროგრესს ციფრული ეკონომიკის და საზოგადოების მიმართულებით. ის აერთიანებს შესაბამისი ინდიკატორების ჯგუფს ევროპის არსებული ციფრული პოლიტიკური ღონისძიებების კომპლექსის საკითხზე.


ბიბლიოთეკა

იხილეთ ყველა