ევროპის განათლების ფონდის კვლევა აღწერს ამ ორგანიზაციის პოზიციას ციფრული უნარების და კომპეტენციების, და ციფრული და ონლაინ სწავლების თაობაზე. საკუთარ სტრატეგიულ მიდგომაში კვლევა განიხილავს პოლიტიკის ორ თემატურ სფეროს, რომლებიც არის ურთიერთდაკავშირებული და სასარგებლო, რადგან მათი საშუალებით ხდება პროფესიული განათლების და ტრენინგის ხელმისაწვდომობის და მიწოდების მოდერნიზაცია ევროპის განათლების ფონდის პარტნიორ ქვეყნებში.

კვლევა კრებს მონაცემებს და ინფორმაციას ციფრული უნარების და კომპეტენციების, და ციფრული და ონლაინ სწავლის პოლიტიკის და პრაქტიკის შესახებ ძირითადად ევროკავშირსა და ევროპის განათლების ფონდის პარტნიორ ქვეყნებში. კვლევის საფუძველია ემპირიული ფაქტები და მიმოხილვები სამეცნიერო კვლევითი ლიტერატურიდან, მათ შორის  პრაქტიკის კარგი მაგალითები პროფესიული ჟურნალებიდან, წიგნებიდან და ვებსაიტებიდან.


ბიბლიოთეკა

იხილეთ ყველა