აღმოსავლეთ პარტნიორობის 2018-2019 წლების სამუშაო პროგრამის პლატფორმა 2 ეკონომიკური განვითარების და საბაზრო  შესაძლებლობების შესახებ, რომელიც სახავს ძირითად მიზნებს და საქმიანობას აღმოსავლეთ პარტნიორობის 2020 წლის მიზნების მისაღწევად – მათ შორის ციფრული ბაზრების ჰარმონიზაციის სფეროში.


ბიბლიოთეკა

იხილეთ ყველა