ინფოგრაფიკა, რომელზეც დეტალურად არის ასახული, თუ როგორ უწყობს ხელს ინიციატივა EU4Digital ევროკავშირის ძალისხმევას ე-ჯანმრთელობის ჰარმონიზებული და ოპერაციულად თავსებადი სერვისების განვითარებისთვის როგორც აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნებში, ისე ევროკავშირთან.


ბიბლიოთეკა

იხილეთ ყველა