ევროკავშირის დოკუმენტი, რომელშიც მოცემულია ორგანიზაციული ჩარჩოს სახელმძღვანელო რეკომენდაცია ე-ჯანმრთელობის ეროვნული საკონტაქტო პუნქტების მმართველობის, დაარსების და ოპერაციების მხარდასაჭერად სახელმწიფოთაშორისი ე-ჯანმრთელობის საინფორმაციო სამსახურებით უზრუნველყოფის მიზნით.


ბიბლიოთეკა

იხილეთ ყველა