ინფოგრაფიკა, რომელზეც ასახულია, თუ როგორ უწყობს ხელს ევროკავშირი ციფრული უნარების სტრატეგიების დანერგვას აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნებში ინიციატივის EU4Digital საშუალებით, და მოქმედებს ციფრულ სფეროში დასაქმების ეროვნული კოალიციების და კომპეტენციების ჩარჩოს ჩამოსაყალიბებლად მცირე ბიზნესისთვის.


ბიბლიოთეკა

იხილეთ ყველა