ინფოგრაფიკა, რომელზეც დეტალურად არის ასახული, თუ როგორ უწყობს ხელს ინიციატივა EU4Digital ე-ვაჭრობის ჰარმონიზაციას როგორც ევროკავშირს და მის აღმოსავლეთ პარტნიორ ქვეყნებს შორის, ისე თვით აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნებს შორის.


ბიბლიოთეკა

იხილეთ ყველა