წინამდებარე ანგარიში წარმოადგენს იმ კვლევის შედეგებს, რომელმაც შეისწავლა
ე-ჯანმრთელობის სფეროს საქმის ვითარება და თანამშრომლობის პოტენციალი აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნებში, რაც განხორციელდა ევროკავშირის ინიციატივის ფარგლებში ციფრული ბაზრების ჰარმონიზაცია აღმოსავლეთ პარტნიორობის რეგიონში.

ეს კვლევა განახორციელა ევროკავშირის მიერ დაფინანსებულმა პროექტმა „მოკლევადიანი მაღალხარისხიანი კვლევები საქმიანობის მხარდასაჭერად აღმოსავლეთ პარტნიორობის ფარგლებში – HiQSTEP“.


ბიბლიოთეკა

იხილეთ ყველა