ეს კვლევა აფასებს ციფრული ბაზრების მზაობას აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნებში (აზერბაიჯანი, ბელარუსი, მოლდოვა, საქართველო, სომხეთი და უკრაინა) ევროკავშირის ერთიან ციფრულ ბაზართან ჰარმონიზაციის თვალსაზრისით. კვლევა აფასება ციფრული ბაზრის ინფრასტრუქტურის დონეს, რეგულაციებს და სერვისების განვითარებას ექვს პრიორიტეტულ სფეროზე ორიენტირებით: ქსელის და ინფორმაციის უსაფრთხოება და კიბერ-უსაფრთხოება, ელექტრონული  იდენტიფიკაცია და ნდობის სერვისები, ე-საბაჟო, ე-კომერცია მცირე და საშუალო საწარმოებისთვის, ციფრული უნარები და ტელეკომუნიკაციის წესები. 

ეს კვლევა განახორიელა ევროკავშირის მიერ დაფინანსებულმა პროექტმა „მოკლევადიანი მაღალხარისხიანი კვლევები საქმიანობის მხარდასაჭერად აღმოსავლეთ პარტნიორობის ფარგლებში – HiQSTEP“. 


ბიბლიოთეკა

იხილეთ ყველა