ციფრული ეკონომიკის და საზოგადოების ინდექსის (DESI) 2018 წლის პრეზენტაცია – ეს არის კომპლექსური ინდექსი, რომელიც აჯამებს შესაბამის ინდიკატორებს ევროპის ციფრული საქმიანობის და შესახებ და განიხილავს პროგრესს ევროკავშირის წევრი სახელმწიფოების ციფრული კონკურენტუნარიანობის საკითხში.


ბიბლიოთეკა

იხილეთ ყველა