კვლევა საინფორმაციო და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიური ინოვაციები და სტარტაპის ეკოსისტემები აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნებში, მიღებული გამოცდილება წარმატების ისტორიებიდან ევროკავშირსა და წამყვან მესამე ქვეყნებში.

ამ კვლევამ:

  • შეაფასა სხვადასხვა ეკოსისტემის საჭიროება პარტნიორ ქვეყნებში, მათ შორის უნარების, ნიჭის, კომპეტენციების და ინვესტიციების საჭიროება;
  • გამოსცა რეკომენდაციები ეროვნულ დონეზე და აღმოსავლეთ პარტნიორობის რეგიონულ დონეზე ეკოსისტემის განვითარების ხელშეწყობის მიზნით;
  • ასახა პარტნიორთა ეკოსისტემების მონაწილე მხარეები და გააერთიანა ისინი „Start-up Europe“ ინტერნეტ-პლატფორმებში;
  • განახორციელა საერთო ტრენინგის პაკეტის სპეციფიკაცია ეკოსისტემის მონაწილე მხარეთა ძირითადი ჯგუფების საჭიროებების დასაკმაყოფილებლად პარტნიორ ქვეყნებში.

 

ეს კვლევა განახორციელა ევროკავშირის მიერ დაფინანსებულმა პროექტმა „მოკლევადიანი მაღალხარისხიანი კვლევები საქმიანობის მხარდასაჭერად აღმოსავლეთ პარტნიორობის ფარგლებში – HiQSTEP“.


ბიბლიოთეკა

იხილეთ ყველა