ინფოგრაფიკა, რომელზეც ასახულია, თუ როგორ უწყობს ხელს EU4Digital რეფორმებს და საქმიანობას საინფორმაციო და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების (ICT) კვლევის, სტარტაპების და ინოვაციური ეკოსისტემების განვითარების მხარდასაჭერად აღმოსავლეთ პარტნიორობის რეგიონში, ევროკავშირის გამოცდილების და სათანადო პრაქტიკის საფუძველზე.


ბიბლიოთეკა

იხილეთ ყველა