პროგრამის EU4Digital მიერ შემუშავებული ეს დოკუმენტი მოიცავს აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნებში ციფრულ უნარებში არსებული ხარვეზების გაზომვის და პროგნოზირების მიდგომებს და რეკომენდაციებს შეჯამებული სახით, გაზომვის და პროგნოზირების საერთო მეთოდოლოგიის შემოღებისთვის, რომელიც ევროკავშირის პრაქტიკას შეესაბამება.


ბიბლიოთეკა

იხილეთ ყველა