ევროპული კომპიუტერის მართვის მოწმობის (ECDL) ფონდის მიერ შექმნილი დოკუმენტი მიმოიხილავს ხუთი კვლევის ძირითად შედეგებს, რომლებიც ჩაატარეს ევროპული კომპიუტერის მართვის მოწმობის ეროვნულმა ოპერატორებმა ევროპაში საკუთარ ქვეყნებში ციფრული უნარების რეალური დონის დასადგენად, და განიხილავს მათ დასკვნებს ციფრული უნარების განვითარებისთვის ეროვნულ და ევროპულ დონეზე. ავსტრია, დანია, ფინეთი, გერმანია და შვეიცარია ითვლება განვითარებულ ქვეყნებად ციფრული ტექნოლოგიების უნარების მხრივ – ისინი არიან სხვადასხვა საერთაშორისო ციფრული განვითარების ინდექსების სათავეში (მაგ., ევროკომისიის მიერ შემუშავებული ციფრული ეკონომიკის და საზოგადოების ინდექსი) და სასარგებლოა მათი გამოყენება შედარებისთვის.


ბიბლიოთეკა

იხილეთ ყველა