რეკომენდაციების ნაკრები ეროვნული როუმინგის და მობილური ვირტუალური ქსელის ოპერატორის წვდომის პირობებისთვის საქართველოში, შემუშავებული შპს PricewaterhouseCoopers Advisory-ს მიერ საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნულ კომისიასთან გაფორმებული ხელშეკრულების ფარგლებში.

დოკუმენტის მიზანია სამართლიანი და არადისკრიმინაციული პირობების შექმნა ეროვნული როუმინგის და მობილური ვირტუალური ქსელის ოპერატორებისთვის, და რეკომენდაციების შემუშავება კომუნიკაციების კომისიისთვის, რამაც შეიძლება ხელი შეუწყოს შემდგომი რეგულაციების მიღებას.

ანგარიში ხელმისაწვდომია ინგლისურ და ქართულ ენებზე.


ბიბლიოთეკა

იხილეთ ყველა