2017 წლის 5 ოქტომბერს ტალინში ჩატარებული ციფრული ეკონომიკის საკითხზე აღმოსავლეთ პარტნიორობის მინისტერიალის მეორე შეხვედრის დეკლარაცია. დეკლარაცია მოიცავს ყველა მხარის ვალდებულებას მათი თანამშრომლობის გაღრმავების შესახებ ექვს სფეროში: ელექტრონული კომუნიკაციები და ინფრასტრუქტურა, ნდობა და უსაფრთხოება, ელექტრონული ვაჭრობა, ციფრული უნარები, საინფორმაციო და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიური ინოვაციები, სტარტაპის ეკოსისტემები და ე-ჯანმრთელობა.


ბიბლიოთეკა

იხილეთ ყველა