ევროკომისიის კომუნიკაცია ევროპის ციფრული მომავლის ფორმირების შესახებ, იდეები და ქმედებები ციფრული ტრანსფორმაციისთვის, რომელიც ყველასთვის მუშაობს, ასახავს ევროპის საუკეთესო მხარეებს: ღია, სამართლიანი, მრავალფეროვანი, დემოკრატიული და საკუთარი თავის რწმენის მქონე.

კომუნიკაცია წამოგვიდგენს ევროპულ საზოგადოებას ციფრული გადაწყვეტების საფუძველზე, რომლისთვისაც პრიორიტეტულია ხალხი, რომელიც ხელმისაწვდომს ხდის ახალ შესაძლებლობებს ბიზნესისთვის და ხელს უწყობს სანდო ტექნოლოგიების განვითარებას ღია და დემოკრატიული საზოგადოების, და სიცოცხლისუნარიანი და მდგრადი ეკონომიკის მხარდასაჭერად.


ბიბლიოთეკა

იხილეთ ყველა