ამ კვლევაში წარმოდგენილია რეკომენდაციები როუმინგის ფასების და ტარიფების ჰარმონიზაციაზე აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნებს შორის, შემოთავაზებულია სახელმძღვანელო რეკომენდაციები იმის თაობაზე, თუ როგორ უნდა განხორციელდეს  ჰარმონიზებული მიდგომა როუმინგის საბითუმო და საცალო ფასებისადმი და შეფასებულია ტარიფების შემცირების მოსალოდნელი გავლენა როუმინგის საცალო ბაზარზე აღმოსავლეთ პარტნიორობის თითოეულ ქვეყანაში. გარდა ამისა, კვლევა აფასებს როუმინგის რეგიონული შეთანხმების (RRA) განხორციელებადობას და საბაზრო გავლენას აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნებს შორის.

ეს კვლევა განახორციელა ევროკავშირის მიერ დაფინანსებულმა პროექტმა „მოკლევადიანი მაღალხარისხიანი კვლევები საქმიანობის მხარდასაჭერად აღმოსავლეთ პარტნიორობის ფარგლებში – HiQSTEP“.


ბიბლიოთეკა

იხილეთ ყველა