კვლევა აფასებს ციფრული ბაზრების მზაობას აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნებში ევროკავშირის ერთიან ციფრულ ბაზართან ჰარმონიზაციის კუთხით.

ამ კვლევის ანგარიშში შეფასებულია ციფრული ბაზრების ინფრასტრუქტურული დონე, სარეგულაციო და ელექტრონული მომსახურების განვითარება აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნებში უქაღალდო ვაჭრობის (ე-ვაჭრობა) პროცედურებში და ელექტრონული ლოგისტიკის (ე-ლოგისტიკა) ოპერაციებში. გარდა ამისა, მისი მიზანია პარტნიორთა ე-ვაჭრობის და ე-ლოგისტიკის ეროვნული სისტემების, მათ შორის ციფრული  სატრანსპორტო დერეფნების ჰომოგენიზაციის ხელშეწყობა, ევროკავშირის სათანადო ნორმების და პრაქტიკის შესაბამისად.

ეს კვლევა განახორიელა ევროკავშირის მიერ დაფინანსებულმა პროექტმა „მოკლევადიანი მაღალხარისხიანი კვლევები საქმიანობის მხარდასაჭერად აღმოსავლეთ პარტნიორობის ფარგლებში – HiQSTEP“.


ბიბლიოთეკა

იხილეთ ყველა