ეს არის დამხმარე მასალების ნაკრები, რომლებიც განხილული იქნა 2020 წლის 9-10 ივნისს ჩატარებულ ღონისძიებაზე EU4Digital: ე-ვაჭრობის ქსელი, მე-8 ონლაინ სემინარი. COVID-19 პანდემიის გამო ის ვიდეოკონფერენციის სახით ჩატარდა. ამ სემინარის მთავარი ამოცანები იყო ქსელის სამუშაო ჯგუფებთან შემდეგი საკითხების წარდგენა და განხილვა:

 • ზოგადი სიახლეები ე-ვაჭრობაში
 • სიახლეები კანონმდებლობაში
 • სიახლეები ევროკავშირის პერსპექტივაში ციფრული ლოგისტიკის საკითხებზე და რეკომენდაციები ამ სფეროში
 • ანალიზის შედეგი და შერჩეული საპილოტე შემთხვევები ე-მიწოდების,
  ე-საბაჟოს და ციფრული სატრანსპორტო დერეფნის საქმიანობაში
 • წინსვლა და შუალედური შედეგები ე-კომერციაში და სამომავლო ნაბიჯები

მონაწილეები

სემინარში მონაწილეობდნენ პროგრამის EU4Digital გუნდის ექსპერტები და დაინტერესებული მხარეები პარტნიორი ქვეყნებიდან, რომელთაც გააზიარეს საკუთარი გამოცდილება და საუკეთესო პრაქტიკა.

მონაწილეებს შორის იყვნენ:

 • სიტყვით გამომსვლელები ევროკომისიიდან (დაბეგვრის და საბაჟო კავშირის გენერალური დირექტორატი (DG TAXUD), საკომუნიკაციო ქსელების, კონტენტის და ტექნოლოგიების გენერალური დირექტორატი (DG CONNECT)) და
  ე-ლოგისტიკის ექსპერტები ევროკავშირიდან;
 • პროგრამის EU4Digital საკონტაქტო ქსელი, ე-ვაჭრობა;
 • ციფრული ბაზრების ჰარმონიზაციის (HDM) კოორდინატორები აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნებიდან;
 • სამოქალაქო საზოგადოების ფორუმის ე-ვაჭრობის ექსპერტები;
 • ე-საბაჟოს, ე-კომერციის, ციფრული სატრანსპორტო დერეფნის სამუშაო ჯგუფის წევრები;
 • პროგრამის EU4Digital წამყვანი ექსპერტები;
 • პროგრამის EU4Digital ქვეყნის კოორდინატორები აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნებიდან.

დღის წესრიგი

დღის წესრიგი ორ დღეს მოიცავდა, და ძირითადად ორიენტირებული იყო პროგრამის EU4Digital ე-ვაჭრობის სიახლეებზე (დღე 1) და პროგრამის EU4Digital წინსვლაზე, ე. ი.
ე-მიწოდებაზე, ე-საბაჟოსა და ციფრულ სატრანსპორტო დერეფანზე (დღე 2). თითოეული სესიის შემდეგ საკუთარ მოსაზრებებით და ანალიზით გამოდიოდნენ აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნების წარმომადგენლები.

ღონისძიების დასკვნა

ციფრული ბაზრების ჰარმონიზაცია პროგრამის EU4Digital ერთ-ერთი მთავარი ამოცანაა და მის განსახორციელებლად უმნიშვნელოვანესია თანამშრომლობა ევროკავშირს და აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნებს შორის. პროგრამის EU4Digital წინსვლის და გამოწვევების განხილვა, ანალიზის და საუკეთესო პრაქტიკის გაზიარება ეხმარება რეალური შედეგების მიღებას ე-ვაჭრობის სფეროში, რასაც დადებით გავლენა ექნება როგორც ბიზნესზე, ისე მოქალაქეებზე ევროკავშირსა და აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნებში.

მასალა

მასალები მოიცავს უახლეს მიღწევებს პროგრამის EU4Digital ე-ვაჭრობის საქმიანობის
ე-მიწოდების, ე-საბაჟოს, ე-კომერციის და ციფრული სატრანსპორტო დერეფნის (DTC) საკითხებში.

ე-მიწოდება:

 • შესავალი სლაიდები;
 • ე-მიწოდების საპილოტე პროექტის ანალიზი;
 • ე-მიწოდების საპილოტე პროექტის განხორციელების გეგმა მონაწილეობის განსაზღვრით საპილოტე ქვეყნებიდან;
 • სამოქმედო ნაბიჯები საპილოტე ქვეყნებისთვის;
 • ანგარიში სახელმწიფოთაშორისი ე-ვაჭრობის საკანონმდებლო ხარვეზების ანალიზის შესახებ და რეკომენდაციები.

ე-საბაჟო:

 • შესავალი სლაიდები
 • საბაჟო ინფორმაციის გაცვლის არსებული გადაწყვეტების ანალიზი. ის ერთმანეთს ადარებს ყველაზე პოპულარულ თანამედროვე გადაწყვეტებს, რომლებიც ამჟამად გამოიყენება საბაჟო ხელისუფლების მიერ დასავლეთ ბალკანეთსა და ევროკავშირში, და განსაზღვრავს ყველაზე შესაფერისს ე-საბაჟოს საპილოტე საქმიანობისთვის.
 • შერჩეული ქვეყნების ანალიზი. ანალიზი მოიცავს საბაჟო ინფორმაციის გაცვლის მიმდინარე მდგომარეობას აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნებში და მოსაზრებებს ქვეყნების პოტენციური წყვილების შესახებ (დაწყვილებული ქვეყნების წინასწარი სია შესაძლოა შეიცვალოს) ე-საბაჟოს საპილოტე საქმიანობისთვის.

ე-კომერცია:

 • შესავალი სლაიდები
 • ევროკავშირის საწყისი მონაცემები ე-კომერციისთვის. საწყისი მონაცემებში შესული ასპექტები წარმოადგენს კვლევის საფუძველს პარტნიორ ქვეყნებში კვლევის განმავლობაში.

ციფრული სატრანსპორტო დერეფანი:

 • შესავალი სლაიდები
 • მოსამზადებელი სამუშაო ციფრული მულტიმოდალური სატრანსპორტო დერეფნის პილოტირებისთვის ბალტიის ზღვასა და შავ ზღვას შორის, მათ შორის:
 1. საქმის ვითარება ქვეყნებში ციფრული სატრანსპორტო დერეფნის საქმიანობასთან დაკავშირებით
 2. ევროკავშირის მიმართულება და საუკეთესო პრაქტიკა
 3. ციფრული სატრანსპორტო დერეფნის კონცეფცია
 4. ციფრული სატრანსპორტო დერეფანი აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნების განხორციელების სტრატეგიულ გეგმაში
 5. Living Labs სია
 • ციფრული სატრანსპორტო დერეფნის განხორციელების ინდიკატური სტრატეგიული გეგმა.

დამხმარე მასალა ასევე მოიცავს სლაიდების პრეზენტაციას ღონისძიების განმავლობაში დემონსტრირებისთვის, მათ შორის:

 • ე-ვაჭრობის უახლესი და უმნიშვნელოვანესი ინიციატივები ევროკავშირში
 • საბაჟო კანონმდებლობის ბოლოდროინდელი განვითარება ე-ვაჭრობაში
 • ელექტრონული ტვირთის ტრანსპორტირების რეგულაციების განახლება და ელექტრონული ინფორმაციის გაცვლა ბიზნესებს და საჯარო ადმინისტრაციებს შორის
 • უახლესი რეკომენდაციები ლოგისტიკის სფეროსთვის ციფრული ტრანსპორტის და ლოგისტიკის ფორუმიდან
 • გლობალური კოლაბორაციული ლოგისტიკა – ე-მიწოდების ხელმეორედ გამოყენება და ბიზნესის უნივერსალური ენის (UBL) გამოყენება

დამატებითი ინფორმაციისთვის და განმარტებისთვის დღის წესრიგის საკითხებზე, დაუკავშირდით იგორ მიხაილოვსკის (mia@ipps.by).


ბიბლიოთეკა

იხილეთ ყველა