ციფრული ტრანსპორტის და ლოგისტიკის ფორუმის (DTLF) ანგარიშის რეზიუმე. პუბლიკაციაში შეჯამებულია ციფრული ტრანსპორტის და ლოგისტიკის ფორუმის 1-ლი ქვეჯგუფის მიერ მოწოდებული შედეგები და რეკომენდაციები: ელექტრონული ტრანსპორტის დოკუმენტები, მიმართული ციფრული ფორმატის სატრანსპორტო დოკუმენტების/მონაცემების მიღებაზე. პუბლიკაცია იხილავს სატვირთო ტრანსპორტში გამოყენებულ დოკუმენტებს ტრანსპორტის შემდეგ სხვადასხვა სახეობასთან დაკავშირებით: საგზაო, სარკინიგზო, საჰაერო, საზღვაო და შიდა საწყლოსნო გზები. პუბლიკაცია ასევე მოიცავს საქმის ვითარებას სატრანსპორტო დოკუმენტების/მონაცემების ციფრულ ფორმატში გადაყვანასთან დაკავშირებით და მათ მიღებას წევრი სახელმწიფოების ხელისუფლებების მიერ, რეკომენდებულ ინფრასტრუქტურას სატრანსპორტო დოკუმენტების მონაცემთა გასაზიარებლად, და საბოლოო დასკვნებს და რეკომენდაციებს.

ციფრული ტრანსპორტის და ლოგისტიკის ფორუმი (DTLF) – ეს არის ევროკომისიის ექსპერტთა ჯგუფი


ბიბლიოთეკა

იხილეთ ყველა