ევროკავშირში ქალები ძალზე მნიშვნელოვან როლს ასრულებენ საინფორმაციო და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიებში – ისინინერგავენ ტექნოლოგიურ ინოვაციებს, რითაც სარგებელს იღებს მთელი საზოგადოება. გაიგეთ, თუ როგორ ეხმარება პროგრამა #EU4Digital ევროკავშირის აღმოსავლეთ პარტნიორებს ისეთი გარემოს შექმნაში, რომელშიც კრეატიულობა ტექნოლოგიურ სფეროში სწრაფად განვითარდება: https://bit.ly/2FCOTeQ.

გენდერული თანასწორობა წარმოადგენს ევროკავშირის და აღმოსავლეთ პარტნიორობის თანამშრომლობის საფუძველს. ევროკავშირი წინა პლანზე სწევს გენდერული თანასწორობის მხარდაჭერას თანამშრომლობის ყველა სექტორში იმისათვის, რომ ხელი შეუწყოს ქალების გაძლიერებას და გენდერულ ბალანსს რეგიონში.

 


ბიბლიოთეკა

იხილეთ ყველა