დღევანდელ კორონავირუსის პერიოდში, ციფრული ტექნოლოგია უპრეცედენტო როლს თამაშობს ყოველდღიურ ცხოვრებაში, ეკონომიკურ და სოციალურ საქმიანობაში და ბიზნესის დაგეგმილ აღდგენაში. ციფრული ტექნოლოგიების განვითარების დაჩქარებით კორონავირუსის პანდემიამ შეიძლება ახალ ციფრულ ეპოქას დაუდოს საფუძველი. ის ფლობაც ერთ დროს სასურველად ითვლებოდა, ახლა შეიძლება სასიცოცხლო აუცილებლობად იქცეს.

ვინ არის მზად ახალი ციფრული ეპოქისთვის? ფაქტები ევროპის საინვესტიციო ბანკის (EIB) საინვესტიციო კვლევიდან წარმოადგენს ახალ ანგარიშს, რომელიც გამოაქვეყნა ევროპის საინვესტიციო ბანკმა. ის აშუქებს ციფრულ ტექნოლოგიებზე გადასვლის მდგომარეობას ევროპის ქვეყნებში.

ანგარიში აანალიზებს ინვესტიციებს ციფრულ ტექნოლოგიებში და ამ ტექნოლოგიების გამოყენებას კომპანიების მიერ ევროკავშირსა და აშშ-ში. ქვემოთ მოყვანილია რამდენიმე ძირითადი შედეგი:

  • ევროკავშირი ჩამორჩება აშშ-ს ციფრულ ტექნოლოგიებზე გადასვლის სფეროში
  • მაგრამ ევროკავშირის ოთხი ქვეყანა უსწრებს აშშ-ს ციფრულ ტექნოლოგიებზე გადასვლის სფეროში
  • ციფრული კომპანიები უსწრებენ არა-ციფრულ კომპანიებს
    ზრდასა და სამუშაო ადგილების შექმნაში

აღნიშნული ანგარიშში გამოყენებულია მონაცემთა ორი უნიკალური ნაკრები, ევროპის საინვესტიციო ბანკის საინვესტიციო კვლევა, რომელმაც გამოკითხა 13,500 კომპანია, და ევროპის საინვესტიციო ბანკის კვლევის სტარტაპების და სქეილაპების კვლევა.

ვინ არის მზად ახალი ციფრული ეპოქისთვის? შეგიძლიათ ჩამოტვირთოთ PDF ფაილის და ელექტრონული წიგნის ფორმატში. იხილეთ ძირითადი შედეგები აქ შეჯამებული სახით .


ბიბლიოთეკა

იხილეთ ყველა