ევროკავშირის პორტუგალიის ახალი თავმჯდომარეობა აქცენტს ციფრულ ევროპაზე აკეთებს

  • თარიღი: 12/01/21
  • გააზიარეთ:

ევროპის კავშირის საბჭოს პორტუგალიის ახალმა თავმჯდომარეობამ „ციფრული აღდგენა“ მისი ექვსთვიანი თავმჯდომარეობის ერთ-ერთ ძირითად პრიორიტეტად დასახა.

ლოზუნგით „შედეგის დრო: სამართლიანი, მწვანე და ციფრული აღდგენა“, პორტუგალიის თავმჯდომარეობის მიზანია ევროპის სიცოცხლისუნარიანობის გაზრდა და მისი მოქალაქეების რწმენის გაძლიერება ევროპული სოციალური მოდელის მიმართ, კავშირის მხარდაჭერა სოლიდარობის, დაახლოების და ერთობის საზიარო ღირებულებების საფუძველზე მიმდინარე პანდემიის კრიზისის დაძლევის მიზნით.

მისი მიზანი იქნება იმის უზრუნველყოფა, რომ ორმაგი – კლიმატის და ციფრული ტრანსფორმაცია – მიღწეულ იქნას ინკლუზიური გზით, უკლებლივ ნებისმიერი ადამიანის გათვალისწინებით, იმავდროულად პანდემიის სოციალური შემადგენლის პრობლემის გადაჭრით.

ციფრული ევროპა პორტუგალიის თავმჯდომარეობის საქმიანობის ხუთიდან ერთ-ერთი მიმართულებაა, რომლის მიზანია „ციფრული ტრანსფორმაციის დაჩქარება მოქალაქეების და საწარმოების სამსახურში“ და რომელსაც შემდეგი პრიორიტეტები აქვს:

  • ციფრული ტრანსფორმაციის, როგორც ეკონომიკური აღმავლობის მამოძრავებელი ძალის დაჩქარება და ევროპის ლიდერობის ხელშეწყობა ციფრულ ინოვაციებსა და ციფრულ ეკონომიკაში.
  • ახალი ციფრული გადაწყვეტების და სტრატეგიების წახალისება მწვანე გარდაქმნისთვის, ჯანდაცვის, კვლევის და ინოვაციების, სამრეწველო საკუთრების, სამართლის და მობილობის სფეროებში.
  • ხარისხიანი მონაცემების და ინფორმაციის გაუმჯობესებული წვდომის და გაზიარების ხელშეწყობა მოქალაქეთა ცხოვრების მხარდასაჭერად, განსაკუთრებით ევროპული ციფრული იდენტურობის შექმნით, და ასევე მუშაობა ტექნოლოგიის ჩასაყენებლად ადამიანების და სამართლიანი და კონკურენტუნარიანი ეკონომიკის  სამსახურში, დემოკრატიული, ღია და მდგრადი საზოგადოების ღირებულებების სრული პატივისცემით.
  • ყურადღება ციფრული უნარების უნივერსალური განვითარებისადმი, რაც საშუალებას აძლევს დასაქმებულებს მოახდინონ ადაპტაცია წარმოების ახალ პროცესებთან, იმავდროულად დისტანციური სწავლა უწყვეტი განათლების ფარგლებში.
  • საუკეთესო ციფრული პრაქტიკის განხორციელების ცნობადობის მხარდაჭერა, საჯარო ადმინისტრაციის მოდერნიზაციის პერსპექტივით, განსაკუთრებით ხელოვნური ინტელექტის გამოყენებით.
  • ეკონომიკაში ინტეგრირებული კონკურენტუნარიანი კოსმოსური სექტორის მხარდაჭერა, რომელიც მაქსიმუმამდე ზრდის საწარმოების და საჯარო პოლიტიკის მიერ კოსმოსური მონაცემების და ტექნოლოგიების გამოყენებას.

პროგრამის EU4Digital მიზანია ევროკავშირის ერთიანი ციფრული ბაზრის უპირატესობების დანერგვა აღმოსავლეთ პარტნიორობის რეგიონის სახელმწიფოებში, ევროკავშირის მხარდაჭერის მიმართვით ციფრული ეკონომიკის და საზოგადოების პოტენციალის შესაქმნელად, რათა მოხდეს ეკონომიკის ზრდა, მეტი სამუშაო ადგილის შექმნა, ადამიანების ცხოვრების გაუმჯობესება და ბიზნესის დახმარება.

ევროკავშირის საბჭოს პორტუგალიის თავმჯდომარეობა 2021 წლის 30 ივნისამდე გაგრძელდება.

პრესრელიზი

პორტუგალიის თავმჯდომარეობის პრიორიტეტები

ახალი ამბები

იხილეთ ყველა