მიმდინარე

კიბერუსაფრთხოების სწრაფი მხარდაჭერა მოლდოვაში  – ამ პროექტის საშუალებით ევროკავშირი ეხმარება კომპეტენტურ ეროვნულ ხელისუფლებას იმაში, რომ მათ საკუთარი ოპერაციები შესაბამისობაში მოიყვანონ NIS2 დირექტივასთან, რომელიც არის ქსელის და საინფორმაციო სისტემების კიბერუსაფრთხოების კანონმდებლობა მთელი ევროკავშირისთვის. ამ პროექტის მიზანია მოლდოვის საჯარო სექტორის ორგანიზაციების და ძირითადი კრიტიკული ინფრასტრუქტურის კიბერმდგრადობის გაზრდა.

ევროკავშირი და ევროპის საინვესტიციო ბანკი (EIB) ინვესტირებას ახორციელებენ ეროვნული ფართოზოლოვანი ქსელის გაფართოებაში საქართველოს სასოფლო რეგიონების სწრაფი და სანდო ინტერნეტის სერვისებით უზრუნველსაყოფად. ეს საფლაგმანო პროექტი სოფლის ბოჭკოვანი ქსელი ხელს უწყობს ციფრული კავშირის განვითარებას, რაც აღმოსავლეთ პარტნიორობისთვის არსებული ევროკავშირის ეკონომიკური და საინვესტიციო გეგმის ერთ-ერთი ძირითადი სფეროა.

პროექტის ახალგაზრდული ტექნოლოგიური კლუბების ქსელი განხორციელება დაიწყეს ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტმა და პარტნიორმა ორგანიზაციებმა ევროკავშირის დაფინანსებით და მხარდაჭერით. პროექტს მართავს ევროკავშირის წარმომადგენლობა საქართველოში და ის მიზნად ისახავს შრომის ბაზრის საჭიროებებზე მორგებული უნარების განვითარებას ევროკავშირის სექტორის რეფორმის შესრულების ხელშეკრულების (SRPC) შესაბამისად პროექტის მიზანია დაგეგმოს და პროფესიული განათლების/ტრენინგის და სასკოლო დაწესებულებების ბაზაზე ჩამოაყალიბოს კოდირების და ტექნიკური მეწარმეობის კლუბების …

ახალგაზრდული ტექნოლოგიური კლუბების ქსელი Read More »

ევროკავშირის მიერ დაფინანსებული პროექტი ედინეცი – მოსაზრებები მომავლის ქალაქებზე შეიქმნა კონკრეტულ მიზნით, რომ გაეუმჯობესებინა ურბანული განვითარების ხარისხი, მოქალაქეების კმაყოფილება და სახელმწიფო სერვისები მოლდოვის ედინეცის მუნიციპალიტეტში. ადგილობრივი მუნიციპალიტეტების მიერ მოწოდებული ინფორმაციის საფუძველზე იმ გამოწვევების შესახებ, რომლებიც დგას მათ წინაშე ურბანული განვითარების სფეროში, პროექტმა უნდა დანერგოს სხვადასხვა სახის გონიერი ტექნოლოგიები გონივრული მმართველობის უზრუნველსაყოფად. ეს ტექნოლოგიები მხარს დაუჭერს …

ედინეცი – მოსაზრებები მომავლის ქალაქებზე Read More »

მსოფლიო ბანკთან თანამშრომლობით, ევროკავშირმა ხელი მოაწერა ადმინისტრაციულ შეთანხმებას აზერბაიჯანის სწრაფი ტექნიკური დახმარების მექანიზმისთვის (AZTAF). აზერბაიჯანის სოციალურ-ეკონომიკური განვითარების 2030 წლის ეროვნული პრიორიტეტების კონტექსტში, AZTAF მოიცავს პროგრამული და საჭიროების მიხედვით მოთხოვნილი აქტივობების ციკლს, რომლებიც საკონსულტაციო და ანალიტიკურ მხარდაჭერას უწევს აზერბაიჯანის მთავრობის სამოქმედო გეგმას და ქმნის მის პოტენციალს. ეს საქმიანობა შეესაბამება ევროკავშირ-აზერბაიჯანის პარტნიორობის შემდეგ ოთხ პრიორიტეტს: ინსტიტუციების გაძლიერება …

ადმინისტრაციული შეთანხმება აზერბაიჯანის სწრაფი ტექნიკური დახმარების მექანიზმისთვის (AZTAF) Read More »

სამწლიანი პროექტი უკრაინის ციფრული პოლიტიკის მხარდაჭერა ეხმარება უკრაინის ციფრული ტრანსფორმაციის სამინისტროს და კომუნიკაციების და ინფორმატიზაციის სახელმწიფო რეგულირების ეროვნულ კომისიას მათი ციფრული ეკონომიკური პოლიტიკის ფორმულირებაში, ადაპტაციასა და შემდგომ განვითარებაში. როგორც მოსალოდნელია, ეს პროექტი განახორციელებს ევროკავშირის ციფრული ეკონომიკის სფეროს კანონმდებლობის გადატანას უკრაინის კანონმდებლობაში და შეასრულებს ძირითად როლს სახელმწიფო მარეგულირებელი უწყებების პოტენციალის და დამოუკიდებლობის გაძლიერებაში.

ევროკავშირის მიერ დაფინანსებული სამწლიანი პროექტი საქართველოში COVID-19 პანდემიის უარყოფითი ზეგავლენის მინიმუმამდე შემცირება ტელემედიცინისა და ციფრული სამედიცინო ტექნოლოგიების საშუალებით არის პარტნიორული პროექტი, რომელიც ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციასთან (ჯანმო), გაეროს მოსახლეობის ფონდთან (UNFPA), გაეროს ბავშვთა ფონდთან (UNICEF) და გაეროს პროექტების მომსახურების ოფისთან (UNOPS) თანამშრომლობით ხორციელდება. მისი მიზანია ჯანდაცვის სისტემის ტვირთის შემცირება (COVID-19-ის პანდემიის განმავლობაში და მას შემდეგ) სერვისის …

საქართველოში COVID-19 პანდემიის უარყოფითი ზეგავლენის მინიმუმამდე შემცირება ტელემედიცინისა და ციფრული სამედიცინო ტექნოლოგიების საშუალებით Read More »

ორწლიანი პროექტი ელ-მართლმსაჯულების ტექნოლოგიების განვითარება და დანერგვა სომხეთში მიზნად ისახავს ერთიანი ელ-მართლმსაჯულების პლატფორმის შექმნას, რომელიც წარმოადგენს საკოორდინაციო ცენტრს ყველა ურთიერთდაკავშირებული საინფორმაციო სისტემისთვის და იძლევა ერთი ტერმინალიდან დაკავშირების და ინფორმაციის მიღება/გაგზავნის საშუალებას. მართლმსაჯულებაზე და ახალ ელ-სერვისებზე წვდომის გასაუმჯობესებლად, საჯარო პორტალი მოიცავს საზიარო კომპონენტების პაკეტს, რომელიც უზრუნველყოფს გამართულ ოპერაციულ თავსებადობას სახვადასხვა საინფორმაციო სისტემებს და ელ-მართლმსაჯულების პლატფორმას შორის. …

ელ-მართლმსაჯულების ტექნოლოგიების განვითარება და დანერგვა სომხეთში Read More »

პროექტი EU4DigitalUA მხარს უჭერს უკრაინის ციფრულ ტრანსფორმაციას და მის ჰარმონიზაციას ევროკავშირის ერთიანი ციფრული ბაზართან, რაც მოიცავს ციფრული ტრანსფორმაციას, გაუმჯობესებულ კიბერუსაფრთხოებას და მონაცემთა დაცვას, ევროკავშირ-უკრაინის ასოცირების ხელშეკრულების განხორციელებას და ფართოზოლოვანი სერვისის განვითარებას. პროგრამა EU4DigitalUA შემდეგი ხუთი კომპონენტისგან შედგება: ოპერაციული თავსებადობა და მთავრობის ციფრული ინფრასტრუქტურა. ინსტიტუციური გაძლიერება და პოტენციალის შექმნა. კომუნიკაცია და საზოგადოების ინფორმირება. ე-სერვისების განვითარება. კიბერუსაფრთხოება და …

EU4DigitalUA Read More »

პროექტის EaPConnect (2020-2025 – 10 მილიონი ევრო) მიზანია ევროკავშირის და აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნების სამეცნიერო და საგანმანათლებლო წრეების დაახლოება და მათ შორის არსებული განსხვავებების აღმოფხვრა ციფრულ სფეროში. პროექტი გააფართოებს ინფრასტრუქტურის ქსელს იმისათვის, რომ გაზარდოს სამეცნიერო გაცვლების მასშტაბი ქვეყნებს შორის, შესთავაზოს ახალი მომსახურება საერთაშორისო სამეცნიერო და საგანმანათლებლო თანამშრომლობის გასაუმჯობესებლად, ეროვნული სამეცნიერო და საგანმანათლებლო ქსელების (NRENs) გასაძლიერებლად სამეცნიერო …

EU4Digital: სამეცნიერო და საგანმანათლებლო წრეების დაკავშირება (EaPConnect) Read More »

Scroll to Top