აღმოსავლეთ პარტნიორობის ე-დემოკრატიის მეორე კონფერენცია: „ციფრულ ტექნოლოგიებზე გადასვლა და ტრანსფორმაცია: გავლენა დემოკრატიაზე“

  • თარიღი: 22/11/19 – 22/11/19
  • გააზიარეთ:

აღმოსავლეთ პარტნიორობის ე-დემოკრატიის მე-2 კონფერენციაზე 22 ნოემბერს ლვოვში შეიკრიბებიან ე-დემოკრატიის, ე-მონაწილეობის და ღია მთავრობის ექსპერტები, აკადემიური წრეების, სამოქალაქო საზოგადოების და ბიზნესის წარმომადგენლები აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნებიდან (აზერბაიჯანი, ბელარუსი, მოლდოვა, საქართველო, სომხეთი და უკრაინა) და ევროკავშირის წევრი სახელმწიფოებიდან, ასევე საერთაშორისო ინსტიტუტების წარმომადგენლები; კონფერენციაზე მოხდება ექსპერტიზის და იდეების ურთიერთგაზიარება ე-დემოკრატიის შესაძლებლობების და გამოწვევების შესახებ შემდეგ სფეროებში – ციფრულ ტექნოლოგიებზე გადასვლა, გამჭვირვალობა, ციფრული ტრანსფორმაცია და დემოკრატიის ეთიკა, განსაკუთრებული აქცენტით აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნებზე.

რეგისტრაციის საბოლოო ვადაა 25 ოქტომბერი.
ყველა ქვეყანა იმყოფება გარდამავალ ფაზაში ციფრული სამყაროს მისაღწევად, რომელმაც უნდა გააძლიეროს დემოკრატიული ინსტიტუტები და პროცესები, ისევე როგორც სათანადო მმართველობა. გარდამავალ ეტაპზე მყოფ ქვეყნებზე განსაკუთრებულად ზემოქმედებს დემოკრატიული, სოციალური, ციფრული, ეკონომიკური და სხვა გარდაქმნები, რომლებიც ერთდროულად ხდება. ზოგიერთი ეძებს დემოკრატიის საკუთარ, ახალ მოდელს, რომელიც მოიცავს ახალ ტექნოლოგიებს და ელექტრონულ არხებს.
ელექტრონული დემოკრატია თანამედროვე განვითარებული საზოგადოების ფუნდამენტური ელემენტია, რადგან ის საშუალებას აძლევს საზოგადოების წევრებს თანამედროვე საინფორმაციო ტექნოლოგიების დახმარებით გადაჭრან განსხვავებული სოციალურ-პოლიტიკური საკითხები, კერძოდ, არჩეული მთავრობების გამჭვირვალობა და ანგარიშვალდებულება, საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობა, დემოკრატიულ პროცესებში მონაწილეობა, „მოქალაქე სახელმწიფოსთან“ ეფექტური კომუნიკაცია (განსაკუთრებით ახალგაზრდების, დიასპორის, უმცირესობების და განსაკუთრებული საჭიროებების მქონე ადამიანების მიერ), მონაწილე მხარეების ეფექტური ჩართულობა, და სხვა.

Event website

მოვლენები

იხილეთ ყველა