ინიციატივის EU4Digital საინფორმაციო და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიური ინოვაციების მიწვევა „ციფრული მცირე და საშუალო საწარმოების ევროპულ ალიანსში“ გაერთიანებისთვის მცირე და საშუალო საწარმოების საერთაშორისო თანამშრომლობის მხარდასაჭერად ციფრული ბაზრების განვითარების საკითხებზე.

11 ოქტომბერს ინიციატივა EU4Digital აწყობს ვირტუალურ ექსკურსიას, რომელიც მხარს დაუჭერს აღმოსავლეთ პარტნიორობის რეგიონის წარმომადგენლების ევროპულ ქსელში – ციფრული მცირე და საშუალო საწარმოების ევროპულ ალიანსში გაერთიანებას. სესია იწვევს მონაწილეებს პრაქტიკული საუბრისთვის ციფრული მცირე და საშუალო საწარმ…

Find Out More