მზადყოფნა როუმინგისთვის: პროგრამის EU4Digital კამპანია აღმოსავლეთ პარტნიორობის რეგიონში როუმინგის შეთანხმების განსახორციელებლად

პროგნოზის მიხედვით, როუმინგის ფასები აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნებს შორის მომავალი ხუთი წლის განმავლობაში დაახლოებით 90%-ით შემცირდება როუმინგის რეგიონული შეთანხმების ფარგლებში, რომელსაც მხარს უჭერს ინიციატივა EU4Digital. აღნიშნული შეთანხმების ხელმოწერა მიმდინარე წლის ბოლოს, ხოლო მისი ძალაში შესვლ…

Find Out More

ანალიტიკური ანგარიში: ეროვნული მარეგულირებელი ორგანოების დამოუკიდებლობა აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნებში

პროგრამის EU4Digital ანალიტიკურ ანგარიშში ეროვნული მარეგულირებელი ორგანოების დამოუკიდებლობის საკითხებზე აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნებში, მოცემულია საკანონმდებლო განსხვავებათა შეფასების სავარჯიშოს მაღალი დონის მიმოხილვა აღმოსავლეთ პარტნიორობის ექვსივე ქვეყანაში. შეფასება მოიცავს ძირითად განსხვავებე…

Find Out More